Loading...

Çözümlerimiz

ŞİRKET KURULUŞ DANIŞMANLIĞI

İhtiyacınıza En Uygun Şirket Türünü Belirliyoruz.

Şirket kuruluş danışmanlığı hizmeti verirken ihtiyaçlarınıza ve amaçlarınıza uygun olan şirket türünü birlikte belirliyor ve yol haritasını hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Şirket kuruluş sürecini, kuruluş maliyetlerini minimize ederek yürütüyoruz. Ayrıca şirket kuruluş aşamalarını vekaletname ile kurucuları yormadan yürütürüyor ve anahtar teslim şekilde tamamlıyoruz.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

BORDRO YÖNETİMİ VE SGK TEŞVİKLERİ

Günümüzde birçok kurumsal şirket evrak yoğunluğu ve mevzuattaki olası risklerden kaçınmak amacıyla bordrolama süreçlerini bu konuda uzmanlaşmış firmalardan hizmet alarak yürütmektedirler. Outsourche Bordro Yönetimi adı verilen bu hizmet türünde firmalar hem maliyetlerini azaltırlar hem de mevzuattaki teşviklerden doğru bir şekilde faydalanmış olurlar.

Bordrolama Hizmetlerimiz:

- Aylık bordroların hazırlanması

- Bordro hazırlanmasında istisna ve teşviklerin doğru olarak hesaplanması

- Avansların, kesintilerin ve ek kazançların takip edilmesi

- Ücret tahakkukunun oluşturulması ve müşteriye bildirilmesi

- Tazminat hesaplamalarının yapılması

- Sgk ve İşkur’a yapılması gereken bildirimlerin zamanında yapılması

- Puantaj dosyasının oluşturulması

MUHASEBE SİSTEMİ KURULUMU

Muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri işimizin temelini oluşturmaktadır. Fakat gelişen ticari ilişkiler ve teknolojiyle birlikte şirketler, muhasebe konusunda daha detaylı hizmetler talep etmektedirler.

Şirketler artık;

- Ön muhasebe işlemlerini bünyelerinde gerçekleştirmek,

- Stoklarını doğru bir şekilde takip etmek

- Cari hesaplarını takip etmek ve kontrolünü gerçekleştirmek

- İrsaliye ve faturalarını muhasebe programları aracılığıyla düzenlemek

- Finansal durumlarını raporlamak ve analiz etmek

- E-dönüşüm süreçlerini doğru bir şekilde yürütmek

Tüm bu iş ve işlemler ancak doğru ve düzenli bir muhasebe sistemi kurmak ve yürütmekle mümkündür. Aves Mali Müşavirlik olarak şirketinizin muhasebe sistemlerini doğru şekilde kuruyor ya da var olan sistemlerini revize edip finansal ve muhasebesel süreçlerinizi size uygun hale getiriyoruz.

MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Ülkemizde şirketler, ticari hayatın her alanında vergi kanunları ile karşılaşmaktadır. Vergi mevzuatı ise son derce karmaşık halde olmakla birlikte takibinin yapılması da zaman gerektirmektedir.

Aynı alanda faaliyet gösteren ve aynı işleri yapan şirketlerin karşı karşıya kaldığı vergilerin son derece değişiklik gösterdiği bir gerçektir.

Bunun nedeni şirketlerin vergi mevzuatında kendisine tanınmış olan tamamen yasal olan vergi istisnalarından, muafiyetlerden vb. haklardan son derece etkin bir şekilde faydalanmasıdır.

Bunun yanında ilgili işlemler karmaşık olduğundan dolayı çoğu zaman gözden kaçmakta veya hatalı uygulamalardan dolayı cezalarla karşı karşıya kalınmaktadır.

Tüm bu süreçlerde Aves Mali Müşavirlik olarak yanınızdayız.

FİNANSAL RAPORLAMA VE MUHASEBE DANIŞMANLIĞI

Finansal raporlar, işletmenin her türlü faaliyetlerinin sayısal sonuçlarıdır. Adeta işletmenin fotoğrafıdır. Bundan dolayı işletmelerin tüm karar alma süreçlerinde önemli rol oynarlar.

İşletmenin mevcut faaliyetleri, gelecekteki faaliyetleri, yatırım ve finansman kararlarının tümünde finansal tablolar temel alınmalıdır.. Doğru bir şekilde hazırlanmış finansal raporlar işletmelerin gerçekleri görmesi açısından son derece faydalıdır.

Finansal tablolar iyi bir muhasebe sürecinin sonucudur. Bu nedenle, finansal tabloların hazırlandığı bu sürecin kurallarına hakim olunması önemlidir.

Finansal tablolar muhasebe sürecinin bir sonucudur. Bu sebeple, finansal tabloların hazırlandığı bu sürecin kurallarının çok iyi bilinmesi gereklidir.

Tüm bu süreçlerde Aves Mali Müşavirlik olarak yanınızdayız.